Pri alergii ide o poruchu, keď organizmus reaguje zmeneným spôsobom na rôzne látky, ktoré označujeme výrazom alergén. Ako alergény sa môžu uplatňovať najrôznejšie látky, s ktorými prichádzame do kontaktu. Pre zdravého človeka sú prevažne neškodné a nemá s nimi problémy.