Ajurvéda – „náuka o živote“, predstavuje najstarší celistvý lekársky systém o zásadách zdravého
spôsobu života.